BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Hoàng Ngọc Sơn

Đề tài: Quản lý nhà nước về thu từ khai thác công trình đường bộ ở Việt Nam.

Ngành: Quản lý xây dựng;                Mã số: 9580302

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

              (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!