BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Huỳnh Văn Quân

Đề tài: Nghiên cứu tương tác kết cấu - đất nền dưới tác dụng của tải trọng động đất bằng phần tử vĩ mô

Ngành: Cơ kỹ thuật;                Mã số: 9520101

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

              (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!