BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Vũ Hoàng Giang

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cát đỏ Bình Thuận và tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân làm móng và mặt đường giao thông nông thôn khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;                  Mã số: 9580205

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Phòng 401 - Nhà A1 - Trường Đại học Giao thông vận tải

              (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!