LỊCH THI TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG

TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC NĂM 2012 (ĐỢT 2)

 

1. Địa điểm thi: Trường Đại học Giao Thông Vận Tải

2. Phổ biến quy chế: Đúng 8h 30 ngày 22/12/2012 thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại Hội trường lớn

3. Thời gian thi: Ngày 23/12/2012

Chi tiết xem trong File đính kèm