LỊCH THI TUYỂN SINH

BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI NĂM 2012

 

1. Địa điểm thi: nhà A9 - ĐH  giao thông vận tải

2. Phổ biến quy chế: Đúng 8h 30 phút ngày 17/11/2012 thí sinh nghe phổ biến quy chế tại Hội trường lớn

3. Thời gian thi:

     + Sáng 18/11/2012: Thi môn Toán (120 phút)

     + Chiều 18/11/2012: Thi môn Anh văn (90 phút)

Ghi chú:

    + Thẻ dự thi được phát tại phòng thi trước mỗi buổi thi

    + Thí sinh đến trường thi mang theo Chứng minh thư nhân dân

Chi tiết Lịch thi và Danh sách thi xem trong File đính kèm