Kết quả tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học năm học 2012 xem trong file đính kèm