THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh hệ liên thông chính qui

từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2012(đợt 2)

 

    Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2012, Trường Đại học GTVT tuyển sinh đợt 2 hệ liên thông chính quy từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học 17 chuyên ngành với 600 chỉ tiêu đào tạo.

 

1. Chuyên ngành tuyển sinh và các môn thi tuyển:

 

          Chuyên ngành tuyển sinh           Môn thi Cơ sở ngành       Môn thi Kiến thức ngành

          1. XD Cầu đường bộ:                 Cơ học đất                        Đường bộ

          2. XD Đường ôtô & Sân bay:      Cơ học đất                        Đường Ôtô & Sân bay

          3. XD Đường sắt:                       Cơ học đất                        Đường sắt

          4. XD Dân dụng & Công nghiệp:Vật liệu xây dựng              Kết cấu bê tông cốt thép

5. Cơ khí Ôtô:                             Sức bền vật liệu                Lý thuyết Ôtô

6. Máy xây dựng & xếp dỡ:         Sức bền vật liệu                Máy làm đất

7. Đầu máy - Toa xe:                  Sức bền vật liệu                Lý thuyết Đầu máy - Toa xe

8. Kỹ thuật Viễn thông:               Xử lý tín hiệu số               Kỹ thuật ghép kênh số

9. Kỹ thuật Thông tin:                 Cơ sở Thông tin số           Kỹ thuật Thu phát   

10. Công nghệ Thông tin:            Toán rời rạc                      Cấu trúc dữ liệu & giải thuật

11. Trang bị Điện trong CN&GTVT:    Lý thuyết mạch                 Cơ sở truyền động điện   

12. Kinh tế Xây dựng:                 Kinh tế xây dựng              Tổ chức điều hành SX

13. Quản trị Kinh doanh:             Quản trị học                      QT Doanh nghiệp GTVT

14. Kinh tế BC Viễn thông:                   Kinh tế BC Viễn thông      Tổ chức SXKD BCVT

15. Vận tải - Kinh tế sắt:             Kinh tế & KHH VTĐS      Tổ chức chạy tàu

16. Kế toán Tổng hợp:                Nguyên lý Kế toán            Kế toán Tài chính

17. KT Vận tải và Du lịch:                    Kinh tế du lịch                  Tổ chức QL Doanh nghiệp

 

2. Đối tượng tuyển sinh: Theo Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo quyết định số 06/QĐ-BGDĐ ngày 13/02/2008 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể là: những người có bằng cao đẳng hệ chính quy đúng ngành đào tạo, tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp, tốt nghiệp loại trung bình sau khi

tốt nghiệp phải có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

 

3. Thời gian đào tạo:       2,0 năm và học tập tại Trường Đại học GTVT.

 

4. Văn bằng tốt nghiệp:   Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư, cử nhân chính quy.

 

5. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:         

- Phiếu tuyển sinh.

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy có công chứng và bằng chính để đối chiếu.    

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng và bản chính để đối chiếu.

- Bản sao bảng điểm có công chứng và bản chính để đối chiếu.

- Giấy xác nhận thời gian làm việc.

- 04 ảnh chân dung 4x6 cm trong thời hạn 06 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

 

6. Lệ phí và học phí:

          - Lệ phí đăng ký dự thi:                           50.000 đồng/ hồ sơ

          - Lệ phí thi tuyển:                                 100.000 đồng/hồ sơ

          - Học phí ôn tập:                                   500.000 đồng/thí sinh.

            (với những thí sinh có nhu cầu ôn tập).

7. Thời gian bán và nhận hồ sơ:

 

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 09/11/2012.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/10/2012 đến ngày 16/11/2012.

 

8. Thời gian học ôn tập: Từ ngày 19/11/2012 đến ngày 15/12/2012.

 

9. Thời gian thi tuyển: Ngày 23/12/2012.

                                                                             

Nơi nhận:                                                                                  

  - Các Bộ, Vụ, Viện, Tổng CT;                                    

  - Các Sở GTVT, GD&ĐT;

  - Lưu HCTH, ĐHTC, Hg.