(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Lưu ý:

- Mọi sai sót thí sinh đính chính khi nhận thẻ dự thi.

- Các thắc mắc cần giải đáp thí sinh gọi số điện thoại: 04.37606352.