Các thí sinh trúng tuyển sau phúc khảo làm thủ tục nhập học vào 14h ngày 04/09/2012

Khi đi thí sinh mang theo: 2.400.000 đồng và 04 ảnh màu cỡ 3x4 cm

(Kết quả phúc khảo và danh sách trúng tuyển sau phúc khảo xem chi tiết trong File đính kèm)