Trường Đại học GTVT thông báo lịch thi tuyển sinh bằng đại học thứ 2 đợt 2 năm 2019 như sau: