BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  455  /TB-ĐHGTVT                                           Hà Nội, ngày 30  tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2015


            Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (tại chức cũ) năm 2015 gồm các chuyên ngành:

            Cầu - Đường bộ, Cầu - Đường sắt, Cầu - Hầm, Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông thành phố, Công trình Giao thông thủy, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Đường bộ, Đường hầm và Metro, Đường sắt, Đường sắt đô thị, Quản lý Xây dựng công trình giao thông, Tự động hóa thiết kế cầu đường, Cầu - Đường ô tô và sân bay, Đường ô tô và sân bay, Kỹ thuật giao thông đường bộ, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng, Công nghệ chế tạo cơ khí, Cơ điện tử, Cơ giới hóa xây dựng giao thông, Cơ khí ô tô, Cơ khí giao thông công chính, Đầu máy, Đầu máy - Toa xe, Động cơ đốt trong, Kỹ thuật nhiệt - lạnh, Máy xây dựng - Xếp dỡ, Tầu điện Metro, Thiết bị mặt đất cảng hàng không, Toa xe, Tự động hóa thiết kế cơ khí, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Trang bị điện – điện tử trong công nghiệp và GTVT, Hệ thống điều khiển giao thông, Tự động hóa và điều khiển, Kỹ thuật tín hiệu đường sắt, Thông tin tín hiệu, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông, Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông, Kinh tế vận tải du lịch, Kinh tế vận tải hàng không, Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải thủy bộ, Điều khiển các quá trình vận tải, Khai thác và quản lý đường sắt đô thị, Quy hoạch và quản lý giao thông vận tải đô thị, Tổ chức quản lý khai thác cảng hàng không, Vận tải đa phương thức, Vận tải đường sắt, Vận tải - Kinh tế đường bộ và thành phố, Vận tải - Kinh tế đường sắt, Vận tải ô tô, Kế toán tổng hợp, Kinh tế bưu chính viễn thông, Quản trị doanh nghiệp vận tải, Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải, Quản trị logistics, Kỹ thuật an toàn giao thông, Kỹ thuật môi trường giao thông.

(Các chuyên ngành có từ 30 thí sinh trúng tuyển trở lên sẽ được mở lớp. Nếu thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng chuyên ngành đăng ký không đủ mở lớp sẽ được chuyển sang học các chuyên ngành được mở lớp). 

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và thông tư  số 15/2011/TT-BGDĐT ngày 09/4/2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

a. Những người có đủ các điều kiện dưới đây đều được dự thi đại học hình thức vừa làm vừa học:

     - Đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề.

     Những người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

     - Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tuỳ tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành học, Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

     - Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

b. Những người không đủ các điều kiện kể trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:

     - Không chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự.

     - Những người bị tước quyền dự thi tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày dự thi.

     - Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

2. Diện trúng tuyển: Những thí sinh có đủ các điều kiện dự thi, dự thi đủ số môn quy định, đạt điểm trúng tuyển do trường quy định cho từng đối tượng, theo từng khu vực và không có môn thi nào bị điểm không (0) thì thuộc diện trúng tuyển.

3. Các đối tượng được xét tuyển thẳng:

     - Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ thi đua toàn quốc, đã có bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương.

     - Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học các chuyên ngành khác của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: tại Hà Nội: 1.400, tại Cơ sở II: 600.

5. Thời gian đào tạo: Từ 4,5 đến 5,0 năm. (Thời gian học ngoài giờ hành chính).

6. Các môn thi tuyển:  Khối A (Toán học, Vật lý, Hoá học).  

7. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm có:

- Phiếu tuyển sinh.

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp trung học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học (đối với những người dự thi ngay trong năm tốt nghiệp) hoặc bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học và bảng điểm kèm theo. (*)

- Bản sao hợp lệ giấy khai sinh.

      - Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). (*) 

      - Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của bệnh viện đa khoa cấp quận (huyện) trở lên.

      - 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

- 02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ của thí sinh.

Các mục (*)  khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo bản chính. Hồ sơ do Nhà trường phát hành.

8. Thời gian thi tuyển:

            - Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 01/7/2015 đến ngày 21/8/2015.

            - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/8/2015 đến ngày 28/8/2015.

            - Thời gian ôn tập: Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 07/11/2015.

            - Thời gian thi tuyển: Dự kiến các ngày 14 và 15 tháng 11 năm 2015.

 

Mọi thủ tục xin liên hệ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng 205 nhà A9, Trường Đại học Giao thông Vận tải (Số 3 Phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội). Điện thoại: 04.37606352.

                                                                                                                   

                                                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

  - Các Bộ, Vụ, Viện, TCT;                                    

  - Sở GD&ĐT các tỉnh (TP);

  - Sở GTVT các tỉnh (TP);                                                                                 (Đã ký, đóng dấu)

  - Vụ GDĐH Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

  - Lưu HCTH, KTĐBCLĐT.                                                                                                                            

                                                                                              PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long