Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), Đảng bộ Trường giới thiệu bài viết của TS Đinh Quang Thành - Khoa Lý luận chính trị về  ý nghĩa nhân văn và bài học sâu sắc của Lời kêu gọi thi đua ái quốc.