Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường gửi đến các chi bộ, các đồng chí đảng viên, Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS