1. Cơ sở  phía Bắc (số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội)

TT
Ngành học
Khối
xét tuyển
Mã ngành
Điểm chuẩn

1

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Khối A

GHA05

22

Khối A1

GHA20

20

2

Kỹ thuật Điện tử,Truyền thông

Khối A

GHA04

21.75

Khối A1

GHA19

20.25

3

Kỹ thuật Điều khiển & tự động hóa

Khối A

GHA06

22.25

Khối A1

GHA21

20

2. Cơ sở  phía Nam (Số 450 đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM).

TT
Ngành học
Khối
xét tuyển
Mã ngành
Điểm chuẩn

1

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Khối A

GSA

20.25

Khối A1

18.25

2

Kỹ thuật Điện tử,Truyền thông

Khối A

GSA

19.25

Khối A1

18

3

Kỹ thuật Điều khiển & tự động hóa

Khối A

GSA

20.25

Khối A1

19.25