Ngày 13/09/2016, Trường Đại học Giao thông vận tải, Bộ môn Điều khiển học và Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường, đã tổ chức thành công buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Thúy Nga với đề tài "Ổn định và điều khiển đa nhiệm hệ thống robot bầy đàn" ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (mã số: 62.52.02.16).

NCS Lê Thị Thúy Nga bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường.

Bằng những nỗ lực của bản thân và sự nhiệt tình của tập thể giáo viên hướng dẫn (GS. TS Lê Hùng Lân, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải), NCS Lê Thị Thúy Nga đã đưa ra được một số nội dung mới trong luận án tiến sĩ của mình, đó là: đề xuất cấu trúc bộ logic mờ tính toán lực hút/đẩy giữa các cá thể robot trong bầy đàn; từ đó phát biểu, chứng minh định lý ổn định hội tụ robot bầy đàn với hàm hút/đẩy mờ; đồng thời đưa ra phương án điều khiển robot bầy đàn vừa tránh vật cản vừa tìm kiếm mục tiêu, dựa trên nguyên lý điều khiển hành vi không gian Null kết hợp với logic mờ.

Những đóng góp mới này đã được Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường đánh giá cao và lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường thành công tốt đẹp.

 

Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Thị Thúy Nga thành công tốt đẹp.