CHỈ TIÊU TUYỂN SINH – MÃ NGÀNH – MÔN THI / XÉT TUYỂN của các ngành thuộc Khoa Điện - Điện tử năm 2015 như sau:

 

1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CƠ SỞ I - PHÍA BẮC

(số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).

 

 

Ngành học

 

Ký hiệu

trường

 

Mã ngành

 

Môn thi / xét tuyển

 

Số chỉ tiêu

 

1

 

Ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử

 

GSA

 

D520201

 

Toán, Lý, Hóa

 

94

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

31

 

2

 

Ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

 

GSA

 

D520207

 

Toán, Lý, Hóa

 

94

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

31

 

3

 

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

 

GSA

 

D520103

 

Toán, Lý, Hóa

 

90

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

30

 

TỔNG CHỈ TIÊU: 370

 

2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CƠ SỞ II - PHÍA NAM

(Số 450 đường Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM).

 

 

Ngành học

 

Ký hiệu

trường

 

Mã ngành

 

Môn thi / xét tuyển

 

Số chỉ tiêu

 

1

 

Ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử

 

GSA

 

D520201

 

Toán, Lý, Hóa

 

30

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

10

 

2

 

Ngành Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

 

GSA

 

D520207

 

Toán, Lý, Hóa

 

38

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

12

 

3

 

Ngành Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa

 

GSA

 

D520216

 

Toán, Lý, Hóa

 

30

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

10

 

TỔNG CHỈ TIÊU: 130

 

Tất cả các ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo là 4,5 năm.

□ Chi tiết xem tại http://ts.utc.edu.vn/?q=tuyen-sinh-2015/khoa-dien-dien-tu

□ Thông tin về ngành đào tạo của Khoa Điện - Điện tử xem tại http://feee.utc.edu.vn?q=dao-tao/muc-tieu