- Tất cả các ngành đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo là 4,5 năm.

- Xem thông tin về Khoa Điện - Điện tử tại  http://feee.utc.edu.vn

- Thông tin về tuyển sinh 2016 xem tại: http://ts.utc.edu.vn

1. Cơ sở  phía Bắc (số 3 phố Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội).

TT
Ngành học
Khối
xét tuyển
Mã ngành
Chỉ tiêu
xét tuyển

1

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Khối A

GHA05

94

Khối A1

GHA20

31

2

Kỹ thuật Điện tử,Truyền thông

Khối A

GHA04

94

Khối A1

GHA19

31

3

Kỹ thuật Điều khiển & tự động hóa

Khối A

GHA06

90

Khối A1

GHA21

30

TỔNG CHỈ TIÊU: 370

2. Cơ sở  phía Nam (Số 450 đường Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. HCM).

TT
Ngành học
Khối
xét tuyển
Mã ngành
Số chỉ tiêu

1

Kỹ thuật Điện, Điện tử

Khối A

GSA

45

Khối A1

15

2

Kỹ thuật Điện tử,Truyền thông

Khối A

GSA

38

Khối A1

12

3

Kỹ thuật Điều khiển & tự động hóa

Khối A

GSA

30

Khối A1

10

TỔNG CHỈ TIÊU: 150