Kính gửi các thầy cô giáo, các em sinh viên khoa Công nghệ thông tin
Theo thông báo của nhà trường về việc đăng ký hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2013-2014, khoa CNTT hướng dẫn các thầy cô và các em sinh viên đăng ký như sau:
1. Về tiêu chuẩn
-Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 02 đề tài
-Số sinh viên tham gia 1 đề tài không quá 5 người và phải có sinh viên chịu trách nhiệm chính

-Mỗi sinh viên chỉ tham gia thực hiện 1 đề tài

-Nôi dung của đề tài không trùng với nội dung tốt nghiệp
2. Nội dung đăng ký
-Tên đề tài:
-Sinh viên thực hiện:
-Lớp:
-Giáo viên hướng dẫn:
3. Về thời gian
-Các sinh viên chủ động liên hệ với các thầy cô để nhận đề tài trước 20 tháng 10 năm 2013
-Các thầy cô làm việc với sinh viên, xác định đề tài và đăng ký với trưởng bộ môn từ nay đến 20 tháng 10 năm 2013
-Các bộ môn tập hợp và gửi cho đ/c Hà vào 21 tháng 10 năm 2013 để khoa tập hợp báo cáo Nhà trường
Trân trọng!