Ngày 03 tháng 9 năm 2013, Toyota Việt Nam (đơn vị hàng năm tài trợ học bổng cho sinh viên Cơ khí) đã đề nghị Khoa Cơ khí thông tin đến những kỹ sư tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Cơ khí nói chung và Cơ khí ô tô nói riêng về việc tuyển dụng nhân sự. Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, chúng tôi xin được truyền tải thông tin đến các kỹ sư Cơ khí như sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Phòng Hỗ trợ và cải tiết hoạt động dịch vụ khách hàng, Nhân viên Phòng Quản lý chất lượng; Kỹ sư hàn.

2. Thời hạn nộp hồ sơ tuyển dụng: hết ngày 20/9/2013 (gửi bản mềm qua email trước và nộp bản cứng vào hôm thi tuyển).

3. Mẫu hồ sơ và thông chi tiết xin vào trang web của công ty: http://toyota.com.vn/news/views/79