Theo đề nghị của Bộ môn Đầu máy - Toa xe, chúng tôi đăng tin tuyển dụng (đợt 3) của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà nội để phục vụ cho tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Do thông tin khá dài nên chúng tôi chỉ đăng đường link dẫn tới website của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà nội.

http://hanoimetro.net.vn/recruit/thong-bao-tuyen-dung-dot-3-nam-2016/