- Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo 4 năm.

- Thông tin Khoa Cơ khí xem tại đây.

- Thông tin về tuyển sinh 2016 xem tại: http://ts.utc.edu.vnNgành Kỹ thuật Cơ khí (2016):

1. Mã xét tuyển: GHA03/Chỉ tiêu dự kiến: 428/Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa

2. Mã xét tuyển: GHA18/Chỉ tiêu dự kiến: 142/Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Anh

Tổng chỉ tiêu: 570.

 

Điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2015: 21 điểm (Toán + Lý + Hóa) và 18,25 (Toán + Lý + Anh).

Nguồn http://www.utc.edu.vn/sites/default/files/Thong_Bao_Diem_Trung_Tuyen_GHA_2015.pdf