Ban tổ chức trân trọng kính mời các thế hệ thầy, trò Bộ môn Cơ khí Ô tô tới dự Lễ kỷ niệm "Bộ môn Cơ khí Ô tô - Chặng đường nửa thế kỷ".
 
Thời gian: 8h30 ngày 01/11/2015, tại Hội trường lớn Trường Đại học Giao thông Vận tải.
 
Để việc đón tiếp được chu đáo, Ban tổ chức mong nhận được đăng ký tham dự theo ban liên lạc của lớp hoặc qua link sau: http://goo.gl/forms/zao4jdzaqn .