Khoa GDQP trân trọng gửi lời cảm ơn đến các em sinh viên đã bớt chút thời gian cho biết ý kiến của mình về hoạt động công tác của Văn phòng khoa, và các Bộ môn của khoa trong học học kỳ 2 năm học 2014 - 2015.

Với mục đích nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của các đơn vị trong khoa, năm học 2015 - 2016 khoa GDQP tiếp tục thực hiện lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động công tác của Văn phòng khoa, và các Bộ môn. Khoa rất mong các em cho biết ý kiến chân thực, khách quan theo mẫu.

Mọi thông tin phản hồi của sinh viên xin được gửi về địa chỉ: kgdqp@utc.edu.vn, (Sinh viên download mẫu lấy ý kiến dưới đây từ file đính kèm).

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN

Các hỏi đánh giá

Đơn vị

Bộ môn CT-QSC

Bộ môn GDCT- QP,AN

Văn phòng khoa

không

không

không

1. Thực hiện tiếp sinh viên có đúng lịch quy định đã thông báo không ?

 

 

 

 

 

 

2. Có thái độ, văn minh lịch sự, cởi mở, hòa nhã khi tiếp đón sinh viên không ?

 

 

 

 

 

 

3. Có tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm khi giải quyết công việc cho sinh viên không ?

 

 

 

 

 

 

4. Có thực hiện đúng quy trình giải quyết công việc khi tiếp sinh viên không ?

 

 

 

 

 

 

5. Có biểu hiện tiêu cực, như: Gây khó khăn, gợi ý hoặc nhận tiền, quà của sinh viên trong giải quyết các công việc không ?

 

 

 

 

 

 

Ý kiến khác của sinh viên ngoài 5 nội dung trên:

                                                                                                          Họ và tên sinh viên, lớp, khóa.