Căn cứ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGĐT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 9 năm 2015 về “Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học”.

Căn cứ Quyết định số 755/QĐ-ĐHGTVT về ban hành Quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường đại học Giao thông vận tải;

Khoa Giáo dục quốc phòng đã xây dựng Quy trình xét, in chứng chỉ, cấp phát và quản lý chứng chỉ GDQP-AN, trình Nhà trường phê duyệt.

Hiện tại, Ban Giám hiệu đã phê duyệt. Khoa trân trọng thông báo nội dung Quy trình tới toàn thể sinh viên toàn trường và các đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện. Thời gian thực hiện: Từ học kỳ 1, năm học 2017-2018

(Nội dung Quy trình tải tại file đính kèm)

Trân trọng !

                                                                                                                                 TM KHOA GDQP

                                                                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                            Đại tá Đồng Văn Thảo