Thực hiên chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị từ nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học hàng năm. Năm 2016 Nhà trường được Bộ GD&ĐT giao tuyển chọn 50 chỉ tiêu nam sinh viên tốt nghiệp đại học để gửi đi đào tạo sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Bộ tư lệnh Thủ Đô Hà Nội. (Kế hoạch chi tiết xem file đính kèm).