Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2015 -2016 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 56 khoa Kinh tế- Vận tải, Điện - Điện tử như sau:

- Lịch học, phòng học: Xem thời khóa biểu (Sinh viên có thể download thời khóa biểu chi tiết tại file đính kèm)

- Địa điểm học: Nhà A5, khu ký túc xá sinh viên ĐHGTVT số 99 - Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.