Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2016 -2017 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 57 khoa CNTT, khoa KTMT và các lớp KTTH như sau:

- Lịch học, phòng học: Xem thời khóa biểu (Sinh viên download thời khóa biểu chi tiết tại file đính kèm)

- Địa điểm học: Phòng 301, 302/Nhà A5, khu ký túc xá sinh viên ĐHGTVT số 99 - Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.