Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 58, khoa CNTT, khoa MT&ATGT và lớp KTTH khoa VT-KT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 58, khoa CNTT, khoa MT&ATGT và lớp KTTH khoa VT-KT

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 58, khoa CNTT, khoa MT&ATGT và lớp KTTH khoa VT-KT

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2017 -2018 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP-AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 58, khoa CNTT, khoa MT&ATGT và lớp KTTH khoa VT-KT: Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại Bảng tin của Khoa GDQP; Văn phòng khoa GDQP tại nhà B2 của Trường.

Trân trọng !

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS