Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa VT-KT, Khoa QLXD | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa VT-KT, Khoa QLXD

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Đào tạo Quốc tế, Khoa VT-KT, Khoa QLXD

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2018-2019 của Nhà trường, Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 59 (Khoa ĐTQT, Khoa VT-KT, Khoa QLXD). Khoa thông báo lịch học và phòng học tới sinh viên, lịch chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.

Trâng trọng!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS