Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2020 -2021 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 61, khoa Kinh tế - Vận tải, khoa ĐTQT. Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại Trang QLĐT của Nhà Trường; Văn phòng khoa GDQP tại nhà B2 của Trường

Trân trọng!