Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Khoa Cơ khí, khoa Cơ bản, Khoa MT&ATGT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Khoa Cơ khí, khoa Cơ bản, Khoa MT&ATGT

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Khoa Cơ khí, khoa Cơ bản, Khoa MT&ATGT

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2018-2019 của Nhà trường, Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 59 (Khoa Cơ khí, Khoa Cơ bản, Khoa MT&ATGT). Khoa GDQP thông báo lịch học và phòng học tới sinh viên, lịch chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.

Trâng trọng!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS