Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2018-2019 của Nhà trường, Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 59 (Khoa CNTT, Khoa Đ-ĐT). Khoa thông báo lịch học và phòng học tới sinh viên, lịch chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.

Trâng trọng!