Do thực hiện việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nên Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 -2020 của Nhà trường phải tịnh tiến 4 tuần, khoa Giáo dục quốc phòng điều chỉnh thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP&AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 60 khoa Công trình, khoa Kỹ thuật Xây dựng. Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại Bảng tin của Khoa GDQP; Văn phòng khoa GDQP tại nhà B2 của Trường.

Trân trọng !