Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-ĐHGTVT-GDQP của Nhà trường về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2016 để gửi đi đào tạo sĩ quan dự bị theo chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao.

Hội đồng tuyển chọn sĩ quan dự bị Nhà trường thông báo tới toàn thể nam sinh viên của các khoa: Cơ khí, Điện - Điện tử, CNTT, Kinh tế VT đã đủ điều kiện về chính trị và học lực (có danh sách kèm theo tại file đính kèm).

Đúng 8h00 sáng thứ ba ngày 10/5/2016 sinh viên phải có mặt tại Phòng 402/Nhà E, Bệnh viện E Trung ương, số 89 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội để Trạm y tế Trường phối hợp Bệnh viện E tổ chức khám sức khỏe. Nhà trường tổ chức khám sức khỏe  miễn phí cho các sinh viên có tên trong danh sách trên để thực hiện bước xét tuyển về sức khỏe.

Lưu ý: Khi đi khám sức khỏe mỗi sinh viên mang theo 2 ảnh 3x4 (hoặc 4x6) để dán vào hồ sơ khám sức khỏe.

Hội đồng tuyển chọn sĩ quan dự bị Nhà trường đề nghị các khoa có liên quan thông báo cho sinh viên có tên trong danh sách có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng !

                                                                       HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌ SQDB TRƯỜNG NĂM 2016