THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG NĂM 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG NĂM 2016

THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG NĂM 2016


THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA KỸ THUẬT  XÂY DỰNG  NĂM 2016

 

Ngành Kỹ thuật Xây dựng :

1. Mã xét tuyển: GHA02. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa. 

2. Mã xét tuyển: GHA17. Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Anh. 

 

Thông tin về tuyển sinh 2016 xem tại:  

http://cef.utc.edu.vn/?q=thong-tin-tuyen-sinh

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS