Khoa Môi trường và ATGT trân trọng thông báo tuyển dụng của Công ty CP ô tô Trường Hải (chi tiết xem file đính kèm).