Khoa Môi trường và An toàn giao thông, trường Đại học GTVT trân trọng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2016 ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường. Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.