Khoa Môi trường và An toàn Giao thông, Trường Đại học GTVT trân trọng thông báo: Tuyển sinh hệ đại học Chính quy 02 ngành như sau:

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Giao thông 

MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:         52.51.01.04

TỔ HỢP XÉT TUYỂN:   A00 (Toán, Lý, Hóa) và  A01 (Toán, Lý, Anh)

2. Ngành Kỹ thuật Môi trường

MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:         52.52.03.20

TỔ HỢP XÉT TUYỂN:   A00 (Toán, Lý, Hóa) và  A01 (Toán, Lý, Anh) 

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn./.