Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2017 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2017

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông và ngành Kỹ thuật Môi trường năm 2017

Khoa Môi trường và An toàn Giao thông, Trường Đại học GTVT trân trọng thông báo: Tuyển sinh hệ đại học Chính quy 02 ngành như sau:
1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Giao thông 
MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:         52.51.01.04
TỔ HỢP XÉT TUYỂN:   A00 (Toán, Lý, Hóa) và  A01 (Toán, Lý, Anh)
2. Ngành Kỹ thuật Môi trường
MÃ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:         52.52.03.20
TỔ HỢP XÉT TUYỂN:   A00 (Toán, Lý, Hóa) và  A01 (Toán, Lý, Anh) 
Chi tiết xin xem file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn./.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS