THÔNG BÁO
V/v: Giới thiệu Chương trình học bổng thạc sỹ Australia 2017
 
Kính gửi:  GIẢNG VIÊN
                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
 
Trong năm 2017, Chính phủ Úc dành 80 suất học bổng Thạc sỹ dành cho các ứng viên Việt Nam theo Chương trình Phát triển nhân lực Việt Nam – Australia. Đại diện Đại sứ quán Úc sẽ phối hợp tổ chức buổi giới thiệu chương trình học bổng này tới các giảng viên của trường:
- Thời gian: 9h30 ngày 03/3/2016 (Thứ Năm)
- Địa điểm: tại phòng 501 nhà A1.
Đây là cơ hội tốt để giảng viên tìm hiểu thông tin về chương trình học bổng và nộp hồ sơ dự tuyển, thời hạn nộp hồ sơ hết ngày 31/3/2016.
Phòng Đối ngoại xin trân trọng thông báo và mời các giảng viên quan tâm tham dự.
 
T/L. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐỐI NGOẠI 
 
(Đã ký)                                           
 
PGS.TS. Thái Hà Phi