Theo thông tin từ Chương trình học bổng Chính phủ Australia (Australia Awards Office Vietnam), Phòng Đối Ngoại thông báo chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/2/2015 đến 31/03/2015 cho năm học 2016.

Chương trình học bổng Chính phủ Australia là học bổng toàn phần, có giá trị lên đến A$300.000, có mục tiêu phát triển chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo cho các ứng viên Việt Nam để họ có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia. Đã có hơn 4.500 công dân Việt Nam được hưởng học bổng này. Năm 2016, chương trình dành 140 suất học bổng sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) cho các ứng viên Việt Nam. Các ứng viên nộp hồ sơ phải thuộc các nhóm đối tượng sau đây:

- Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương,  nhân viên làm việc tại các tổ chức phi chính phủ (NGO) Việt Nam và các doanh nghiệp ở các tỉnh

- Nhóm 2: Cán bộ cơ quan trung ương và đoàn thể

- Giảng viên đại học/ cao đẳng và cán bộ nghiên cứu

Người khuyết tật và người ở vùng khó khăn là đối tượng ưu tiên của chương trình.

Về tiêu chí tuyển chọn ứng viên tham khảo tại đường link sau:

http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/scholar-handbook.aspx    

Các  ứng  viên  Học  bổng  Chính  phủ  Australia  nộp  hồ  sơ  trực  tuyến  tại www.australiaawardsvietnam.org

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/02/2015 đến ngày 31/3/2015

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên có thể tham khảo các trang web trên hoặc gửi câu hỏi qua email: info@australiaawardsvietnam.org hoặc gọi đường dây nóng (04) 3938 7375.

Phòng Đối Ngoại thông báo để cán bộ, giảng viên của trường đủ điều kiện, có nhu cầu dự tuyển chương trình học bổng.

Phòng Đối Ngoại