Chương trình học bổng DAAD (Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức) được duy trì hàng năm đã thu hút nhiều giảng viên và sinh viên sang CHLB Đức học chương trình đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, nhiều giảng viên của trường đã được hưởng học bổng này.

Nhận lời mời của Nhà trường, Văn phòng DAAD Việt Nam phối hợp với trường tổ chức buổi giới thiệu Chương trình học bổng DAAD và tư vấn thông tin trong quá trình học tập tại CHLB Đức vào thời gian và địa điểm sau:

Thời gian: từ 14:00 đến 16:00 ngày 17/4/2014 (Thứ Năm)

Địa điểm: phòng 501-A1, Trường Đại học Giao thông Vận tải

Trong thời gian trên, phía DAAD có một xe lưu động ở trước sân hội trường để trực tiếp hướng dẫn và gửi tài liệu cho giảng viên và sinh viên.

Nhà trường thông báo để giảng viên và sinh viên trong trường thu xếp công việc tham dự buổi giới thiệu Chương trình học bổng.

Phòng Đối Ngoại.