Chương trình học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2014 cho niên khóa 2015 nhận hồ sơ đến hết ngày 31/3/2014.

Học bổng Chính phủ Australia là học bổng quốc tế uy tín được trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu sau này cho lĩnh vực phát triển. Hiện nay, chương trình đã bắt đầu nhận hồ sơ và sẽ kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 31/03/2014. Những thông tin cơ bản về chương trình như sau:

- Số suất học bổng tối đa dành cho Việt Nam là 175 suất, bao gồm chi phí vé máy bay, học tập và sinh hoạt phí tại bất kỳ một trường đại học đắng cấp quốc tế nào của Australia và trị giá lên tới 300.000 AUD

- Đối tượng: Giảng viên và các cán bộ nghiên cứu

- Bậc đào tạo: Tiến sĩ và Thạc sĩ

- Lĩnh vực đào tạo: Kinh tế (thương mại quốc tế); Xây dựng (quản lý dự án, cơ khí xây dựng, vật liệu, quy hoạch đô thị); Môi trường (kỹ thuật, quản lý môi trường, quản lý tài nguyên, biến đổi khí hậu); Giáo dục (quản lý, giảng dạy tiếng Anh)

- Điều kiện hợp lệ: Ứng viên của chương trình học bổng Chính phủ Australia phải đáp ứng toàn bộ những yêu cầu về tiêu chí tuyển chọn nêu ra trong cuốn Sổ tay chính sách học bổng có trên website:

http://aid.dfat.gov.au/publications/Pages/scholar-handbook.aspx

- Các ứng viên xin học bổng Chính phủ Australia phải nộp hồ sơ trực tuyến tại website:

 www.australiaawardsvietnam.org

Phòng Đối ngoại xin thông báo để các giảng viên, cán bộ có nhu cầu nộp hồ sơ dự tuyển.

Phòng Đối Ngoại