Thông báo số:  242   /TB-ĐHGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v Chọn cử sinh viên và học viên cao học đi thực tập

tại Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến (JAIST), Nhật Bản

 

Kính gửi:

- Các khoa: Điện-Điện tử; Cơ khí; Công nghệ thông tin; Vận tải kinh tế

- Cơ s 2

 

Qua chuyến thăm, làm việc và ký kết văn bản hợp tác giữa trường ta với Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology-JAIST) của đoàn đại biểu trường ta do Hiệu trưởng dẫn đầu tại Viện JAIST từ ngày 28-31/3/2015, một trong những nội dung trao đổi là sắp tới phía bạn dành cho sinh viên và học viên cao học đang học tại trường ta một số suất học bổng sang thực tập chuyên môn tại Viện JAIST, thông tin về khóa thực tập như sau:

  • Mục đích: Thực tập chuyên môn tại JAIST để phục vụ cho các nghiên cứu thạc sĩ, tiến sĩ tiếp theo của ứng viên
  • Đối tượng: Học viên cao học đang học tại trường và sinh viên 2 năm cuối (Khóa 51 và 52)
  • Thời gian thực tập: 2 tháng, trong thời gian từ tháng 10/2015 đến 4/2016.
  • Bằng cấp: Không cấp bằng, tuy nhiên có báo cáo đánh giá của JAIST khi kết thúc đợt thực tập
  • Kinh phí: Ứng viên trúng tuyển được miễn học phí, phí kiểm tra, tuyển chọn, ngoài ra được nhận học bổng trị giá 80.000 Yên/tháng (khoảng 700 USD/tháng)
  • Lĩnh vực thực tập chuyên môn: các ngành thuộc Khoa Điện-Điện tử; Khoa Cơ khí; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Vận tải kinh tế (tương ứng với các hướng nghiên cứu tại các Lab của Viện JAIST)
  • Số lượng học viên cử đi: dự kiến 2 đến 3 người
  • Ngôn ngữ thực tập: Tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
  • Ưu tiên cho ứng viên là giảng viên của trường đang học cao học, trong trường hợp không đủ giảng viên của trường sẽ tuyển học viên cao học đang công tác ở ngoài trường.

Quy trình tuyển chọn: Sau khi nộp hồ sơ đăng ký (dịch tiếng Anh, bao gồm: Đơn xin dự tuyển; Bảng điểm đại học, cao học; Giấy khen, phần thưởng do thành tích học tập (nếu có); Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có); Đề xuất hướng nghiên cứu đối với học viên cao học), nhà trường xét chọn và gửi hồ sơ sang JAIST, sau khi JAIST xem xét, lựa chọn, phỏng vấn và cử giáo sư hướng dẫn, gửi thư mời, tiến hành thủ tục xuất/nhập cảnh.

Hồ sơ cần hoàn thành và gửi về Phòng Đối Ngoại, Trường Đại học GTVT (Phòng 302-A1) trước ngày 24/4/2015.

Mọi thông tin cần biết thêm xin liên hệ với Phòng Đối Ngoại, Trường Đại học GTVT, ĐT: 04.3766 4078. Email tư vấn: syvutienutc@yahoo.com hoặc daotoan@utc.edu.vn

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, đề nghị các Khoa, Cơ sở 2 thông báo kịp thời đến sinh viên và học viên cao học biết để tham gia dự tuyển.

 

TL. Hiệu Trưởng

Trưởng Phòng Đối Ngoại

(đã ký)

PGS. TS. Thái Hà Phi