Trong khuôn khổ hoạt động của Hiệp hội mạng lưới giáo dục Á-Âu (ASEA-UNINET), kế hoạch năm 2015 chính phủ Áo tiếp tục cấp một số suất học bổng tiến sĩ (36 tháng, 1.100 Euro/tháng) và nghiên cứu sau tiến sĩ (3-9 tháng, 1.300 Euro/tháng), tiến sĩ phối hợp (sandwich PhD: tối đa 12 tháng, 1.100 Euro/tháng) trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật (ASEA-UNINET-Science and Technology Grants for Vietnam 2015).

Thông tin qua website: http://www.c724.uibk.ac.at/theochem/asea/STGrantsSEA.html

Yêu cầu:

 • Có kế hoạch nghiên cứu rõ ràng
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh (hoặc tiếng Đức) thành thạo
 • Có bằng thạc sĩ đối với các cán bộ đi học NCS, bằng tiến sĩ đối với cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ
 • Được một trường đại học tại Áo chấp nhận và gửi thư mời
 • Độ tuổi: không quá 30 tuổi đối với nghiên cứu sinh tiến sĩ, không quá 35 đối với nghiên cứu sinh sau tiến sĩ.

Hồ sơ:

 • Đơn đăng ký tham gia dự tuyển ( tiếng Việt, có xác nhận của Lãnh đạo Bộ môn, Khoa)
 • Sơ yếu lý lịch (CV tiếng Anh)
 • Bản sao giấy khai sinh (dịch tiếng Anh, công chứng)
 • Bằng tốt nghiệp, bảng điểm, các chứng chỉ (dịch tiếng Anh, công chứng)
 • Đề cương nghiên cứu (bằng tiếng Anh).
 • Thư mời của Giáo sư Áo

Thời hạn nộp hồ sơ:

Hạn nộp đơn đăng ký, hồ sơ tham gia dự tuyển (file mềm): trước 28/10/2014; sau khi nhận được hồ sơ, Phòng Đối Ngoại sẽ báo cáo lãnh đạo trường để chuyển đi trước ngày 31/10/2014.

Hạn nộp hồ sơ (bản cứng) tại Phòng Đối ngoại: trước 10/11/2014

Dự kiến phỏng vấn vào tuần đầu tháng 12/2014.

Liên hệ: Phòng Đối ngoại để được hỗ trợ tìm giáo sư hướng dẫn, Chị Linh: email: linh_dn83@yahoo.com; DĐ 0904259688

Phòng Đối Ngoại