Theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Phòng Đối ngoại trân trọng thông báo chương trình học bổng trao đổi bậc đại học Global Ugrad của Vụ Giáo dục và Văn hóa thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dành cho sinh viên đại học năm học 2015-2016. Những sinh viên được lựa chọn sẽ học 01 học kỳ (khoảng 5 tháng) không lấy bằng tại một trường đại học của Hoa Kỳ, theo chương trình học đại học chính quy của trường tiếp nhận. Việc lựa chọn không phân biệt ngành học.

Điều kiện dự tuyển:

  • Là sinh viên đại học chính quy năm thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba của các trường đại học tại Việt Nam (hoặc năm thứ tư đối với các sinh viên các trường đại học có hệ đào tạo 5 năm hoặc dài hơn)
  • Đã học xong năm thứ nhất đại học vào tháng 8/2015
  • Còn ít nhất 1 học kỳ tại VN sau khi hoàn thành chương trình học tại Hoa Kỳ
  • Trình độ tiếng Anh giỏi
  • Có kết quả học tập xuất sắc, điểm trung bình học kỳ gần nhất 7.5 trở lên
  • Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và ngoại khóa trong và ngoài nhà trường.

Đăng ký tham gia:

Ứng viên truy cập địa chỉ: photos.state.gov/librairies/vietnam/8621/pdf-forms/ugrad2015-announcement.pdf để xem thông báo và điền hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ gửi qua email hoặc bản giấy thông thường sẽ không được xem xét.

Sinh viên quan tâm đến chương trình cũng có thể truy cập website:

http://www.worldlearning.org/what-we-do/projects/Global-UGRAD/ để có thông tin đầy đủ và đường link tới trang điền hồ sơ trực tuyến.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước 17h00 thứ sáu ngày 27/2/2015.

Kết quả tuyển chọn cuối cùng sẽ được thông báo tới ứng viên trúng tuyển vào khoảng tháng năm hoặc tháng sáu năm 2015.

Phòng Đối Ngoại