Năm 2015, Trường đào tạo tiến sỹ Organisations, Marchés, Institutions, CH Pháp cấp 6 suất học bổng cho các nghiên cứu sinh tiến sỹ trong vòng 3 năm. Các học bổng này ưu tiên dành cho các ứng viên vừa kết thúc chương trình học thạc sỹ năm học 2014-2015.

Các học bổng chỉ dành cho các ứng viên thực hiện đề tài nghiên cứu sinh tiến sỹ tại một trong bốn trường đào tạo tiến sỹ trực thuộc Trường đại học Paris-Est Créteil, và một trong hai trường thuộc Trường đại học Paris-Est Marne-la-Vallée.

Lĩnh vực cấp học bổng :

 • Kinh tế, quản lý, khoa học xã hội
 • Luật, triết học, khoa học chính trị

Thời hạn nộp hồ sơ:

Từ thứ hai (24/8/2015) đến 12h thứ tư (2/9/2015) tại 2 địa chỉ :

ed-omi@univ-paris-est.fr và nathalie.lourenco@univ-paris-est.fr

Thứ hai (7/9/2015) phỏng vấn ứng viên.

Yêu cầu về hồ sơ:

Hồ sơ điện tử chỉ gồm 1 file duy nhất (file dạng PDF) bằng tiếng pháp, bao gồm 9 loại giấy tờ sau :

 1. Sơ yếu lý lịch
 2. Bảng điểm năm thứ hai thạc sỹ
 3. Luận văn hoặc báo cáo thực tập thạc sỹ
 4. Thư bày tỏ nguyện vọng
 5. Kế hoạch làm nghiên cứu tiến sỹ (từ 2 đến 4 trang, trình bày cụ thể hoàn cảnh, nội dung vấn đề, phương pháp và các kết quả mong đợi, nếu có thể xây dựng một dàn bài các kết quả thực nghiệm)
 6. Tài liệu tham khảo chính (một trang);
 7. Kế hoạch nghề nghiệp sau tiến sĩ (trong một trang).
 8. Thư giới thiệu từ giáo sư hướng dẫn (giáo sư thuộc các trường nêu trên).
 9. Thư giới thiệu từ các giám đốc đơn vị nghiên cứu

Lưu ý: các giấy tờ số 5,6,7 phải được sự thông qua và xác nhận của giáo sư hướng dẫn và giám đốc đơn vị nghiên cứu.

Tất cả các hồ sơ không hoàn chỉnh (không ký, đóng dấu) hay nộp muộn đều không được chấp nhận

Các ứng viên có thể tham khảo thêm website: http://www.univ-paris-est.fr/fr/actualites-2/document-1340.html

Thông tin chi tiết liên hệ Ms. Hằng-phòng Đối ngoại, email: mhang1502@gmail.com

Phòng Đối Ngoại