Phòng Đối ngoại xin thông báo tới giảng viên và sinh viên năm cuối về học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường Đại học Hàng không Bắc Kinh – Trung Quốc như sau:

 1. Loại học bổng: Thạc sĩ và Tiến sĩ.
 2. Nguồn học bổng: Chính phủ Trung Quốc.
 3. Đối tượng: Giảng viên và sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải.
 4. Chuyên ngành đào tạo: xem tại trang web http://buaa.edu.cn.
 5. Thời hạn đăng ký: hồ sơ được đăng ký online trên trang web http://laihua.csc.edu.cn. Hạn nộp trước ngày 5/4/2014 (dành riêng cho ứng viên của trường Đại học Giao thông Vận tải).
 6. Hồ sơ gồm có:
 1. 01 tờ khai xin học bổng Chính phủ Trung Quốc.
 2. 1 bản sao giấy chứng nhận học lực cấp cao nhất hoặc chứng nhận ngày tốt nghiệp dự kiến (có công chứng tiếng Anh).
 3.  Bảng điểm của toàn khóa học (có công chứng tiếng Anh).
 4. Kế hoạch nghiên cứu bằng tiếng Anh (không ít hơn 500 từ).
 5. Hai thư giới thiệu của giáo sư.
 6. Giấy khám sức khỏe và giấy kiểm tra máu (có thể tải về từ trang web http://is.buaa.edu.cn).
 7. Kết quả thi TOEFL, IELTS hoặc HSK.

Thông tin chi tiết về học bổng, mời liên hệ với cô Mai, phòng Đối ngoại, điện thoại 0986784119, trong giờ hành chính.

Phòng Đối Ngoại