Số 252/TB-ĐHGTVT 

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2016

Kính gửi:            Các khoa: Công trình; Vận tải kinh tế; Điện-Điện tử

 

Bộ Thương Mại Trung Quốc phối hợp với Trường Đại học Giao thông Tây Nam mở khóa đào tạo về hệ thống giao thông đường sắt với chủ đề “Quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho tiểu vùng sông Mekong” cho các học viên đến từ các nước trong tiểu vùng sông Mekong, trong đó có Việt Nam.

Trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa trường ta và trường bạn, phía bạn dành cho trường ta một số suất học bổng tham dự khóa đào tạo nói trên.

Thời gian: từ 21/4/2016 đến 11/5/2016.

Địa điểm: tại Trường ĐH Giao thông Tây Nam, Tp. Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, có chuyến đi thực tế tại Thủ Đô Bắc Kinh và Tp. Côn Minh.

Ngôn ngữ đào tạo: tiếng Anh.

Về chi phí: Mọi chi phí vế máy bay đi/về, ăn ở cho học viên trong quá trình diễn ra khóa đào tạo do các đơn vị tổ chức phía bạn đài thọ.

Lĩnh vực chuyên môn liên quan đến khóa đào tạo: Xây dựng công trình đường sắt; Quản lý, quy hoạch mạng lưới đường sắt; Tổ chức khai thác vận tải đường sắt; Kinh tế giao thông đường sắt; An toàn giao thông đường sắt.

Yêu cầu đối với học viên: tuổi dưới 45 đối với giảng viên của trường; Có chuyên môn phù hợp; Sức khỏe tốt; Trình độ tiếng Anh tốt.

Hồ sơ cần có:

Đơn xin đi học (nêu rõ thông tin cá nhân, học vị, chuyên môn, chức vụ, số hộ chiếu, điện thoại liên lạc, email, có xác nhận của Bộ môn và Khoa)

Chứng chỉ tiếng Anh, hoặc những khóa đào tạo bằng tiếng Anh đã tham gia.

Căn cứ vào hồ sơ và trình độ tiếng Anh, Nhà trường tổ chức xét chọn 3 (ba) ứng viên để cử đi học.

Nhận được thông báo này, đề nghị các khoa phối hợp với các bộ môn chọn cử mỗi lĩnh vực chuyên môn 01 ứng viên tham gia khóa đào tạo và nộp danh sách về phòng Đối Ngoại trước ngày 6/4/2016 (Thứ Tư) để tiến hành những thủ tục tiếp theo.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-          Như kính gửi

-          Lưu HCTH; ĐN.

 

(đã ký)

PGS. TS. Trần Đắc Sử