Ngày 5/12/2017, Trường Đại học Giao thông Vận tải và Công ty Enago Hoa Kỳ đã ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ kiểm tra và sửa lỗi tiếng Anh cho các bài báo khoa học của giảng viên để có thể đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI với các nhóm SCI, SCIE, SSCI. Với thỏa thuận này, Enago giảm 40% giá dịch vụ cho các bài báo của giảng viên của trường đồng thời vẫn đảm bảo bản quyền tác giả và các quyền lợi khác theo quy định của Enago đối với khách hàng.

Với ba cấp độ dịch vụ từ thấp lên cao (Language Check; Copy Editing; Substantive Editing) ứng với ba mức giá khác nhau ($0.035; $0.055; $0.075) tính cho mỗi từ, mỗi bài báo trung bình là 4.000 từ thì giá dịch vụ là $140; $220 và $300. Đây là mức giá ưu đãi dành cho giảng viên các trường đại học, trong đó có Trường Đạihọc GTVT. Giảng viên có thể lựa chọn mức dịch vụ tùy theo bài báo của mình và gửi bài dự thảo (manuscript) vào cổng thông tin dành riêng cho Trường Đại học GTVT www.enago.com/utc và nhận được kết quả trong khoảng từ 2 đến 5 ngày.

Là một công ty dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp với khẩu hiệu “Author First, Quality First” (Tác giả là trên hết, Chất lượng là trên hết), Enago có mặt trên 125 quốc gia mà tiếng Anh là ngoại ngữ để phục vụ các nhà khoa học 24/7. Sự hợp tác giữa Trường Đại học GTVT và Enago sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Các chuyên gia của Enago sẽ cùng làm việc với các nhà khoa học của trường để có thể đảm bảo những sản phẩm trí tuệ - bài báo khoa học của họ đáp ứng được những tiêu chuẩn cần thiết của tạp chí khoa học quốc tế.

Phòng Đối Ngoại