Phòng Đối Ngoại xin trân trọng thông báo về chương trình Học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2017/ niên khoá 2018.

Chương trình nhằm mục tiêu phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo của các sinh viên để họ có thể đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và xây dựng những mối quan hệ bền vững với nhân dân và các tổ chức của Australia.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc Thạc sĩ tại một trường đại học Australia do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật và biến đổi khí hậu.

Deadline nhận hồ sơ: 31/03/2017.

Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến tại http://australiaawardsvietnam.org/. Hồ sơ bản cứng sẽ không được chấp nhận. Đề biết thêm thông tin chi tiết về yêu cầu hợp lệ và các điều kiện xin học bổng, xin vui lòng truy cập trang web: http://australiaawardsvietnam.org/.

Phòng Đối Ngoại